Vi søker enhetsleder til ambulerende hjemmetjeneste Hønefoss. Enheten har ansvar for hjemmesykepleie og praktisk bistand i Hønefoss. Du vil inngå i kommunalsjefens ledergruppe og være en del av kommunens satsing på lederutvikling.

Du vil ha ansvar for eget lederteam med 6 avdelingsledere og enheten består av ca. 85 årsverk.

Hjemmetjenesten ønsker å bidra til at innbyggerne i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig. Ressurskartlegging, brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering er fokusområder. Tjenestene tildeles av Tildelingskontoret ut fra en helhetlig tenkning hvor forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos bruker vektlegges.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Ha totalansvar for ledelse av enheten (fag, personal og økonomi)
 • Ha ansvar for å sikre optimal drift og resultat- og mål oppnåelse i henhold til kommunens budsjett og egen lederavtale
 • Bidra til god tjenesteflyt og samhandling både internt i kommunen og med eksterne aktører
 • Ha ansvar for videreutvikling av faglighet, kvalitet og profesjonalitet i tjenesten
 • Ha ansvar for oppfølging og videreutvikling av lederteamet i egen enhet

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis sykepleier
 • Lederutdanning og ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring fra kommunal sektor, kunnskap om budsjettarbeid i kommunal sektor og kan vise til gode resultater
 • Kunnskap om den kommunale tiltakstrappen og gode pasientforløp
 • Erfaring i endrings- og omstillingsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du har gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • Du har helhetsforståelse for helse- og omsorgstjeneste.
 • Du liker utfordringer med høyt tempo.
 • Du liker å arbeide strukturert, systematisk og resultatorientert.
 • Du er glad i å lede andre mennesker og har evne til å gi og ta ansvar.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til videreutvikling av morgendagens helse- og omsorgstjenester
 • Deltakelse i kommunens lederutviklingsarbeid og mulighet for å utvikle eget lederteam
 • Spennende utfordringer i en kommune i vekst og omstilling
 • Lønn etter avtale
 • 100 % fast stilling
 • Gode pensjonsbetingelser

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

1. juni 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Enhetsleder
Tiltredelse Etter avtale
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Christine Myhre Bråthen
Kommunalsjef
Mobil: 951 61 650

Share This