Landbrukskontoret for Hole og Ringerike søker etter landbruksrådgiver i 100 % stilling.

Ringerike og Hole er et av landets største jord- og skogområde med drøye 94 000 dekar fulldyrka jord og 1,3 millioner dekar produktiv skog. Både jord- og skogbruket er preget av stor aktivitet og årlig hogstkvantum ligger på rundt 250 000 kubikk.

Kvalifikasjoner

 • utdanning innenfor relevant fagkrets, universitet eller høgskolenivå
 • erfaring innen jordbruk- og husdyrproduksjon
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • bilsertifikat

Personlige egenskaper

 • er produktiv og har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å sette seg inn i nye ting
 • kan bidra til utvikling i et faglig og sosialt miljø
 • mestrer og trives med å jobbe med mange ting samtidig
 • behersker bruk av digitale verktøy

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, samarbeids- og kommunikasjonsevne.

Arbeidsoppgaver

Vil for det meste være innen jordbruk og vil bl.a. være:

 • ulike lovsaker (blant annet jordlov, konsesjonslov m.m.)
 • miljøtiltak, forurensning og gjødsel/slam
 • næringsutvikling og bygdeutviklingsmidler
 • plan- og utviklingsarbeid
 • behandling av forskjellige tilskuddordninger i landbruket

Arbeidsoppgavene kan bli noe endret etter hvilke kvalifikasjoner søker har.

Vi tilbyr

 • et inkluderende faglig og kollegialt miljø
 • fleksibel arbeidstid og ferie
 • lønn etter avtale

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

 

SØKNADSFRIST

27. august 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rådgiver
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Heidi Skagnæs

Enhetsleder

Mobil 409 17 841

Arbeid 32 11 74 00

Eiliv Kornkveen

Avdelingsleder

Mobil 409 17 847

Arbeid 40 91 78 47

Share This