Fra 01.08.18 er det ledig et antall faste stillinger og vikariater i Ringeriksskolen. Det er behov for undervisningskompetanse i alle fag. Det kan også bli ledige stillinger ved Læringssenteret for voksne. På Veien skole kan de ha behov for lærer som kan tegnspråk. Utlysningen gjøres gjeldende for alle stillinger som blir ledige inntil skolestart.

Ringeriksskolen er inne i en spennende utvikling. Nye skolebygg reises, stor satsing på IT og omfattende kompetanseutvikling. Som medarbeider i Ringeriksskolen vil du kunne være med å lose elever inn i en ny skolehverdag. Vi trenger deg på laget!

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen jfr. Opplæringslovens kompetanseforskrifter.

Aktuelle søkere vil kunne bli intervjuet. Personlig egnethet vektlegges. Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov, forskrift, avtaleverk og reglement.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll. Søkere må regne med å føres opp på offentlig søkerliste, selv om det bes om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

15. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Lærere 2018/2019
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Trine Brørby

Mobil: 901 30 853

Arbeid: 32 11 77 62

Magnar Ågotnes

Mobil: 913 38 099

Arbeid: 32 11 74 00

Share This