Vi søker etter lærer med undervisningskompetanse i tysk fra 1. januar 2019. Det er i tillegg ønskelig med undervisningskompetanse i ytterligere ett til to fag. Stillingen er 100% fast.

Veienmarka ungdomsskole er en 8.- 10. skole med 300 elever. Skolen ligger plassert i vakre, historiske omgivelser i kort avstand fra Hønefoss by og som nærmeste nabo til Hringarike museum. Organisasjonsmessig består skolen av tre trinn og en velkomstklasse.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent utdanning som lærer med tysk som et av undervisningsfagene.

Følgende vektlegges:

Vi ønsker en lærer med engasjement, vilje og kompetanse. Nøkkelord her vil være; fleksibilitet, stor arbeidsevne, utviklingsorientering og relasjonelle ferdigheter. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

10. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Veienmarka ungdomsskole
Tittel Adjunkt
Tiltredelse 1.januar 2019
Varighet Fast 100% stilling
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Eskil Dahl Rotherud

Rektor

Mobil 411 01 594

Arbeid 41 10 15 94

Share This