Vi har ledig et 100 % vikariat fra og med 5.11.2018 og ut skoleåret 2018/2019.

Veien skole har 213 elever fordelt på 1.- 7.trinn. Skolen har totalt 33 ansatte i skole og SFO. Ledelsen består av rektor og to avdelingsledere, en for 1. – 4. trinn og en for 5. -7. trinn. Skolen er forsterket enhet for hørselshemmede. SFO har ca. 80 barn på 1. – 4. trinn.

Veien skole er en PALS skole. Skolen har følgende satsingsområder: Språkløyper på 2. året, digital skolehverdag og vandringsledelse.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og kontaktlærerfunksjon på 4. trinn, foreldresamarbeid og
kollegasamarbeid.

Kvalifikasjoner

  • allmennlærer/grunnskolelærer med undervisningskompetanse i norsk, matematikk, engelsk
  • relasjonskompetanse og tydelig klasseledelse
  • gode samarbeidsevner og helhetlig tenkning rundt elevenes læringsmiljø
  • god faglig kunnskap og evne til å tilrettelegge for elevenes læring og utvikling

Personlige egenskaper

Det legges spesiell vekt på relasjonelle egenskaper og evne til å tenke fleksibel organisering og bruk av varierte arbeidsmetoder innenfor en fast struktur.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • lønn etter gjeldende regelverk
  • gunstige pensjonsbetingelser med medlemskap i SPK

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

18. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Veien skole
Tittel Adjunkt
Tiltredelse 05.11.2018
Varighet Lærer vikar
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Anne Kathrine Bolsø

Avdelingsleder 1.- 4. trinn og SFO

Mobil 472 41 064

Arbeid 472 41 064

 

Bente Tandberg

Rektor

Mobil 481 84 084

Arbeid 321 76 205

Share This