Læringssenteret for voksne har ledig 100 % vikariat som lærer i perioden 1. august 2017-28. februar 2018, med mulighet for forlengelse.

Læringssenteret for voksne (voksenopplæringen) og Flyktningetjenesten ble i 2016 samlet i en enhet. Flyktningetjenesten bosetter flyktninger og kvalifiserer dem til videre utdanning og jobb. Det gis norskopplæring for innvandrere og grunnskoleopplæring, inklusiv spesialundervisning, for voksne. Læringssenteret for voksne har i dag ca. 40 årsverk. Antall deltagere varierer.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i norsk og engelsk for voksne innvandrere
 • Man kan påregne å undervise norsk for voksne innvandrere på ettermiddag/kveldstid to kvelder i uka

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Spesialpedagogisk utdannelse, norsk som andrespråk og engelsk
 • Gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk

Personlige egenskaper

 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Tydelig klasseledelse og omsorgsfull i møte med mennesker fra ulike kulturer
 • Entusiastisk, fleksibel og ryddig
 • Gode samarbeidsevner og innsatsvilje

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et positivt arbeidsmiljø
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et mangfoldig og spennende læringsmiljø

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

3. august 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Adjunkt
Tiltredelse 1. august 2017
Varighet Vikariat ut februar 2018
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Kim Ossum
Rektor
mailto:Kim.Ossum@ringerike.kommune.no
Mobil: 997 53 825
Arbeid: 32 11 79 50

Share This