Vi har ledig en 40-50% stilling som lærer ved Hov ungdomsskole med virkning fra 01.01.2019.

Hov ungdomsskole har 244 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn. Skolen har en forsterket enhet med et fulltids spesialpedagogisk opplæringstilbud for 10 elever inneværende skoleår. Hov ungdomsskole ønsker ansatte som utfører sitt arbeid i tråd med skolens motto «Mestring gjennom samarbeid» og i tråd med Ringerike kommunes verdier: Nyskapende, ærlig, respektfull. For mer informasjon om skolen, se skolens hjemmeside; http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Skole-og-utdanning/Skoler/Hov-ungdomsskole/

Arbeidsoppgaver

Opplæringsansvar for klasser på 8. og 9. årstrinn i fagene musikk og valgfaget sal og scene. Valgfag er aldersblandede grupper med elever fra alle tre årstrinn.

Kvalifikasjoner

  • allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning med undervisningskompetanse i fagene nevnt over
  • kompetanse i arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag, jf. gjeldende læreplan
  • gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
  • relasjonskompetanse og tydelig klasseledelse
  • gode samarbeidsevner og helhetlig tenkning rundt elevenes læringsmiljø

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Herunder vil det legges spesiell vekt på relasjonelle egenskaper, gode samarbeidsevner og evne til å tenke fleksibelt innenfor en fast struktur.

Vi tilbyr

  • lønn etter gjeldende regelverk
  • gunstige pensjonsbetingelser med medlemskap i SPK

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

18. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Hov ungdomsskole
Tittel Adjunkt
Tiltredelse 01.01.2019
Varighet Lærer fastlønt
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Tone Sandvik

Rektor

Mobil 959 66 302

Arbeid 32 18 16 50

Share This