Fra 1. august 2018 er det ledig en 60% fast stilling ved Nes skole, helst med fagene engelsk, KRLE og samfunnsfag.

Ringeriksskolen er inne i en spennende utvikling. Nye skolebygg reises, stor satsing på IT og omfattende kompetanseutvikling.
Som medarbeider i Ringeriksskolen vil du kunne være med å lose elever inn i en ny skolehverdag. Vi trenger deg på laget!

Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen jfr. Opplæringslovens kompetanseforskrifter..
Aktuelle søkere vil kunne bli intervjuet. Personlig egnethet vektlegges.
Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende bestemmelser i lov, forskrift, avtaleverk og reglement.

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll. Søkere må regne med å føres opp på offentlig søkerliste, selv om det bes om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Les mer om Nes skole her.

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

1. august 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Adjunkt
Tiltredelse 1. august 2018
Varighet 60 % fast stilling
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingunn Børresen
Rektor/styrer
Mobil 977 35 879

Share This