Stillingen vil rapportere faglig til rådmann, men vil organisatorisk være tilknyttet
HR-avdelingen.

Kvalitetssjef skal ha det overordnede ansvaret for faglig kvalitet i tjenestene våre. Stillingen krever en person som er analytisk, selvstendig, strukturert og har gode samarbeidsevner.

Ringerike kommune har i de senere år jobbet med for å etablere et kvalitetssystem. For å styrke arbeidet med kvalitet er det nå opprettet en stilling som kvalitetssjef.

Som kvalitetssjef vil du ha det overordnede faglige ansvaret for kvalitetsarbeid og vårt elektroniske kvalitetsverktøy (levert av Kommuneforlaget) og forvaltningen av dette.

Du skal utarbeide systematikk for kvalitetsarbeid for hele kommunen og sikre at statlige føringer implementeres. Du vil være en pådriver i kommunens forbedringsarbeid og skal bistå kommunal-sjefer og ledere i oppfølging av kvalitetsarbeid.

Som en del av ansvarsområdet skal du forberede, gjennomføre og følge opp avvik, internrevisjoner og tilsyn. Det skal etableres kvalitetsindikatorer som en del av kommunens styringssystem, og du vil få ansvar for å bidra til å utarbeide og implementere disse i organisasjonen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/universitetsutdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring fra kvalitet- og kvalitetsforbedringsarbeid, også på et overordnet nivå
 • Erfaring fra å vedlikeholde og følge opp kvalitetssystemer
 • Kunnskap til aktuell lovgivning og statlige føringer innen kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra prosessledelse i større organisasjoner
 • Kjennskap til og erfaring med å innhente data, forskning og annet aktuelt fagmateriale innen område
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og kommunal virksomhet vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, analytisk, systematisk og nøyaktig.
 • Du har gode samarbeidsevner og er flink til å kommunisere.
 • Du er tydelig, løsningsorientert og evner å gjennomføre i praksis.
 • Du arbeider godt selvstendig.

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • godt faglig sterkt arbeidsmiljø med kontakt ut i ulike fagmiljøer
 • en sentral rolle i videreutviklingen av Ringerike kommune
 • muligheter til selv å forme stillingen
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning
 • fleksitid

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

SØKNADSFRIST

16. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Kvalitetssjef
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Trude Bredal Steinmo

Mobil: 906 05 960

Share This