Vi søker kontorstøtte/lederstøtte ved Vang Skole i 84% stilling.

Vang skole er en 1-7 barneskole med flott beliggenhet i Haugsbygd, ca 5 km øst for Hønefoss. Det er i dag 357 elever ved skolen, og skolen er trinnorganisert med 2- 3 kontaktlærere pr trinn.

Vi har 42 ansatte i skole og SFO. Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere. Pr i dag består Vang skole av avdeling 1 med 1.- 4.trinn og SFO, avdeling 2 med 5.-7.trinn. SFO-ledelse består av avdelingsleder og SFO-koordinator.

Tiltredelse senest 1. august 2018.

Arbeidsoppgaver

 • Støttefunksjon for administrativ ledelse
 • Kontroll/oppfølging av fagsystemene Visma, IST, ESA, Cert o.l.
 • Saksbehandling
 • Søke tilskudd
 • Fakturering
 • Post/utsendelser
 • Varebestilling
 • Administrere busskort
 • Utleie og utlån av lokaler, nøkkelutlevering, evakueringsinstruks
 • Svare på henvendelser i resepsjon og på telefon
 • Daglig oppdatering og vedlikehold av digitale oppslagstavler, sosiale medier o.l.
 • Andre forefallende arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, gjerne innen kontor/adm.fag/regnskap (fagbrev eller høgskoleutdanning)
 • God IKT-kompetanse. Kjennskap til Visma, ESA, IST er en fordel
 • Godkjent politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder, må leveres før tiltredelse
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Fleksibel, endringsvillig og gode samarbeidsevner
 • Systematisk og ryddig
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og kreativ
 • God arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert
 • Evner å jobbe selvstendig
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag: TÆL (Tydelig, Ærlig og Løsningsvillig)

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende regelverk
 • Gunstige pensjonsbetingelser
 • Medlemskap i KLP

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

21. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Konsulent
Tiltredelse 01.08.2018
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Siri Stømmen
Rektor
Tlf: 934 84 720

Share This