Helsestasjonen i Ringerike kommune har ledig stilling for jordmor.

Andre yrkesgrupper i enheten er helsesøstre, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog. Vi er en tjeneste i vekst og det er mange nye spennende prosjekter i gang. Prosjekter som også du som ny jordmor kan få være med på å påvirke. Vi har et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Vi ønsker deg som ny jordmor, som en del av dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Svangerskapsomsorg
 • Helsestasjon for ungdom
 • Tidlig hjemmebesøk etter fødsel i henhold til Nasjonale retningslinjer for barselomsorg

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent utdanning som jordmor.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra svangerskapsomsorg i førstelinjetjenesten
 • erfaring med amme-veiledning
 • erfaring med fødsels/barselomsorg ved sykehus
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet innenfor gitte rammer
 • evne til å samarbeide tverrfaglig

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • et aktivt fagmiljø som har stort fokus på tverrfaglighet
 • interessante og spennende oppgaver
 • tett samarbeid med andre instanser
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

19. oktober 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Kommunejordmor
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Heidi Øyen Sebu
Avdelingsleder
Mobil:   409 05 681
Arbeid: 32 11 75 75

Share This