For å utnytte det store potensialet regionen står foran, etablerer Ringerike kommune nå en ny avdeling for strategi og utvikling. Avdelingens hovedoppgave blir å initiere, utarbeide og følge opp det strategiske utviklingsarbeidet. Videre skal avdelingen følge opp prosesser og fremdrift i forhold til vekst og utvikling. Avdeling for strategi og utvikling skal være fullt operativ fra 1. juli 2018 og vil bli ledet av assisterende rådmann.

Til å ha en nøkkelrolle i denne satsingen, søker vi klima- og miljøsjef. Som klima- og miljøsjef vil du få et overordnet ansvar for klima- og miljørelaterte tjenester. Du vil også få en svært spennende og utfordrende jobb hvor du vil være en premiss-leverandør i det grønne skiftet i kommunen.

Opprettelse av utviklings- og strategiavdeling er et strategisk grep for å styrke arbeidet med økt vekst i Ringerike kommune. Økt oppmerksomhet og kapasitet til å følge opp kommunale strategier, befolkningsvekst og næringsutvikling er nødvendig. Kommunen vil i forbindelse med bygging av ny bane og vei ha en offensiv holdning til befolknings- og næringsvekst. Dette for å øke samfunns-økonomien i de investeringer som ny bane og vei representerer. Økt miljøfokus er også et viktig mål.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen miljø, klima eller energi.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdannelse
 • Erfaring fra tilsvarende stilling i annen kommune eller fra næringslivet
 • God fagkompetanse innen miljøområdet
 • Bør ha prosjektleder/prosjekterfaring
 • En fordel med forståelse for planarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og skape eget handlingsrom
 • Ledererfaring er en fordel, men ikke et krav

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for å få fokus på det grønne skiftet i planer og tiltak
 • Ivareta det overordnede ansvaret for klima- og miljøsaker i kommunen
 • Være sentral i prosjekter knyttet til kollektivtrafikk, tilrettelegging for el-biler, sykkel- og gangstier etc.
 • Ha et overordnet og koordinerende perspektiv på klimarelaterte spørsmål
 • Være initiativtaker til og pådriver for miljørettede aktiviteter
 • Utarbeidelse og implementering av en ny klimaplan
 • Veiledning og tilrettelegging i klima- og miljøpørsmål knyttet til bl.a. Grønt næringsliv, transport, klimavennlige bygg, forbruk, avfall og ressurser samt tilpasning til klimaendringer
 • Ha oversikt over tilskudds- og støtteordninger relatert til klima- og miljøtiltak
 • Hovedkontakt for Miljøfyrtårn-sertifiseringer

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i vurderingen
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter er nødvendig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens utvikling generelt og innen miljøspørsmål spesielt
 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
 • Stor påvirkning på veivalg/strategi i en kommune i vekst
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Øvrig

Alle henvendelser rettes til Skagerak Consultings rådgivere.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

SØKNADSFRIST

14. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Klima- og miljøsjef
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Tom R. Gogstad

Mobil: (+47) 951 75 241

Jan Sebjørnsen Storstein

Mobil: (+47) 950 09 444

Kjetil Dunn Larsen

Mobil: (+47) 959 68 688

Share This