Har du erfaring med offentlige anskaffelser? Ringerike kommune har store investeringer innenfor vann, avløp, renseanlegg og offentlige bygg.

Utbyggingsenheten søker derfor etter en jurist som vil få ansvar for rådgivning/saksbehandling innenfor anbudskonkurranser, avtaleverk for kommunalteknisk infrastruktur og grunnerverv.

Enheten består av enhetsleder, avdelingsleder og syv prosjektledere og er organisert under Sektor samfunn. Vi har ansvaret for kommunens byggeprosjekter, vei-, vann- og avløpsprosjekter med både ledningsnett, renseanlegg og vannverk. Vi har kontorer i sentrum av Hønefoss sammen med kommunens Miljø- og arealforvaltning og regionalt plankontor.

Arbeidsoppgaver:

 • offentlige anskaffelser
 • veilede og saksbehandle utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler for kommunaltekniske anlegg
 • veilede og saksbehandle refusjon etter plan- og bygningsloven
 • utarbeidelse av kontrakter
 • avtalerett
 • bygg og entrepriserett
 • forestå og gjennomføre grunnerverv for kommunens investeringsprosjekt
 • ansvar for å etablere og vedlikeholde effektive rutiner for håndtering av anbudskonkurranser for investeringsprosjekt
 • utarbeide maler og retningslinjer for enhetens prosesser

Arbeidsoppgavene kan endres ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • utdannelse som jurist
 • gjerne erfaring fra bygge-/anleggsbransjen og/eller saksbehandling i offentlig forvaltning
 • gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • initiativrik, serviceinnstilt og lojal

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • et kreativt, faglig spennende og engasjert fagmiljø
 • spennende og varierte faglige utfordringer
 • en allsidig og variert jobb, tett samarbeid med prosjektansvarlige for investeringsprosjektene
 • deltakelse og innsikt i en samfunnsmessig viktig virksomhet
 • et juridisk fagmiljø

Jurist som blir ansatt vil ta del i kommuneadvokatkontorets faglige utviklingsarbeid.

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

4. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rådgiver
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Jostein Nybråten
Enhetsleder
Mobil 971 38 977

Nina Solli
Avdelingsleder
Mobil 488 82 899

Share This