For å kunne være en av Norges beste og mest effektive byggesaksavdelinger, søker vi nå en allsidig og dyktig jurist.

De siste årene har det vært stor byggeaktivitet i Ringerike, og vi rigger nå for vekst ved å styrke bemanningen på byggesakskontoret. Har du lyst til å være med å bety en forskjell for byutvikling, miljø, utbyggere og innbyggerne i Ringerike?

Miljø- og arealenheten består av 55 medarbeidere og er organisert under sektor Samfunn. Vi har ansvar for byggesaksbehandling, arealplanlegging, miljøvern, oppmåling og landbruk. På byggesaksavdelingen er vi ti personer som jobber med bygge- og utslippssaker.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap, annen relevant utdanning eller realkompetanse kan også bli vurdert
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Det vil være en fordel om du har kjennskap til:

 • Markaloven
 • Forurensningsloven
 • Saksbehandling i offentlig forvaltning, fortrinnsvis byggesaker
 • Tilsynsarbeid
 • Lokale forhold

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og veiledning etter plan- og bygningsloven
 • Behandling av omfattende klagesaker og oppfølging av lovbrudd
 • Delta i tilsynsarbeid med miljøsaker og byggesaker i samarbeid med andre fagavdelinger
 • Sørge for god kommunikasjon mellom partene i saken
 • Gi innspill til arealplaner og prosjekter i Hønefoss og i kommunen for øvrig
 • Være aktiv i det juridiske fagmiljøet i kommunen

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God gjennomføringsevne
 • Strukturert, løsningsorientert og serviceinnstilt

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • et inkluderende faglig og sosialt miljø
 • faglige utfordringer i selvstendig og teambasert arbeid
 • lønn etter avtale og god pensjonsordning
 • fleksitid og fleksibel ferie

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

22. februar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Jurist byggesaksavdeling
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Nilam Ilyas

Mobil: 408 04 502

Arbeid: 32 11 74 00

Arne Lange Hellum

Mobil: 909 99 836

Arbeid: 32 11 74 00

Share This