Vi har ledig stilling som innkjøpssjef.

Ringerike kommune gjør for tiden store infrastrukturinvesteringer, og gode innkjøpsstrategier og godt arbeid med anskaffelsesprosessen vil være med på å gjøre investeringene vellykket. I tillegg må kommunen ha effektive og gode prosesser rundt andre anskaffelser for å levere framtidsrettede tjenester til kommunens innbyggere.

Til å lede innkjøpsområdet, søker vi nå innkjøpssjef.

Som innkjøpssjef vil du ha faglig ansvar for anskaffelser i Ringerike kommune. Du vil organisere arbeidet med anskaffelser i samarbeid med andre rådgivere gjennom blant annet å etablere møteplasser for innkjøp og leverandøroppfølging. Du vil ha ansvar for å implementere og revidere kommunens innkjøpsstrategi, bistå i store anskaffelser og være primærkontakt ovenfor BTV (Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold).

Stillingen rapporterer til kommunalsjef Økonomi.
Ved organisatoriske endringer, kan det være aktuelt at stillingen vil kunne inneha personalansvar.

Kvalifikasjoner

  • Cand. jur./master i rettsvitenskap eller 3-årig høgskole med jus/økonomi/innkjøp.
  • God kunnskap om og erfaring fra offentlig anskaffelser.
  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
  • God kjennskap til digitale løsninger for gjennomføring av anskaffelser.
  • Det er ønskelig med ledererfaring.

Personlige egenskaper

  • Du har gode samarbeidsevner og er flink til å skape relasjoner.
  • Du er flink til å kommunisere og skape nettverk.
  • Du er kreativ og løsningsorientert og har evne til å gjennomføre i praksis.
  • Du arbeider selvstendig.
  • Du er strukturert og systematisk og oppnår resultater.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale og gode forsikringsordninger.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

14. august 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Leder
Tiltredelse Etter avtale
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Gyrid Løvli
Kommunalsjef
Mobil 911 28 379

Share This