Spesielle tiltak til barn og unge søker sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider til et helhetlig tilbud rundt et barn.
En av våre flinke nattevakter skal videreutdanne seg, så trenger vi en vikar i hennes fravær.

Det er ledig en 78 % vikariat på natt med arbeid hver 4. helg. Fra d.d tom 01.09.19.

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være i barnets hjem. Barnet har mekanisk pustestøtte og utførelsen av arbeidet vil i stor grad være knyttet til dette og til andre eventuelle observasjoner. Du skal opprette, gjennomføre og evaluere tiltak som stell, pleie og sansestimulering, i nært samarbeid med barnets foreldre. Medarbeiderne skal etablere og utøve et samspill med barnets lege, fysioterapeut, ergoterapeut og evt andre aktuelle instanser.

Kvalifikasjoner
Du er offentlig godkjent sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider.
Det er ønskelig med erfaring eller interesse for barn med spesielle behov.
Ferdigheter med respiratorpasienter tillegges også vekt.

Personlige egenskaper

  • du har evnen til å lære og ser utfordringer i det
  • du liker å jobbe med barn og samhandle med foreldre/foresatt
  • du har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
  • du bidrar til et positivt arbeidsmiljø

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

  • et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø med kontakt med ulike fagmiljøer
  • en virksomhet i positiv utvikling og vekst
  • en virksomhet med arbeidsglede og god samhandling
  • lønn etter gjeldende regelverk
  • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

10. august 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Hjelpepleier
Tiltredelse Snarest
Varighet Vikar turnus frem til 1. september 2019
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Signe Maurtvedt
Enhetsleder
Arbeid 958 99 246

Share This