Hjemmetjenesten Hønefoss søker for tiden etter flere helsefagarbeidere/hjelpepleiere og vi kunne tenke oss å prate med deg som er nysgjerrig på å være med på noe nytt. Det søkes med dette etter helsefagarbeidere/hjelpepleiere i 100% fast stilling, i todelt turnus.

Hjemmetjenesten Hønefoss er inne i to store prosesser, der morgendagens omsorg og helhetlig pasientforløp er sentrale elementer, og disse vil være førende for hvordan vi skal arbeide i fremtiden. Som helsefagarbeider/hjelpepleier i hjemmetjenesten i Hønefoss tiltros du mye ansvar, og du blir utfordret til å jobbe mye selvstendig. Vi satser for tiden mye på å øke vår faglige tyngde, og rekrutterer deg som vil bidra med kompetanse inn i enheten. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og innovative løsninger med fokus på velferdsteknologi.

Hjemmetjenesten er for tiden organisert i fire avdelinger og skal i løpet av to år samlokaliseres i et nytt omsorgsbygg som er under oppføring. Dette gir gode muligheter for fleksible løsninger der den enkeltes kompetanse vil komme hele enheten til gode. Det arbeides også med å etablere en ressurspool som skal ivareta avdelingene ved behov for økt bemanning.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier
 • Du har du erfaring fra hjemmesykepleie er en fordel, men ingen absolutt betingelse
 • Du har tilfredsstillende IKT-kunnskaper
 • Du har førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du synes ansvar er gøy og ser løsninger der andre ser begrensninger
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Du blir ikke skremt av å arbeide selvstendig

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • jobbing i team med gode kollegaer i et trivelig miljø
 • muligheten til å være med å utforme morgendagens tjenester i en kommune med ambisjoner
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

6. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Etter avtale
Tittel Helsefagarbeidere hjemmetjenesten Hønefoss
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Bodil Johansen

Mobil: 950 83 936

Arbeid: 32 11 42 36

Audun Løvstad

Mobil: 452 52 924

 

 

Share This