Ved Hvelven 87 er det 4 ledige helgestillinger for helsefagarbeider/ Barne- og ungdomsarbeider(BUA)/ vernepleierstudent. På enheten er omsorg, trygghet, glede og utvikling av kompetanse viktig. Vi prøver å være en kreativ enhet hvor respekt, romslighet og humor er tilstede. Vi jobber sammen mot felles mål og verdsetter likeverd og mangfold.

Vi har følgende ledige stillinger fra dags dato:

23 % stilling med arbeid hver 4. helg, lange vakter lørdag/søndag.
22 %stilling med arbeid hver 4. helg, lange vakter lørdag/søndag.
18 % stilling med arbeid hver 4. helg, kun lørdag/søndag, lange vakter.
21 % nattstilling med arbeid hver 4. helg, 3 påfølgende netter.

Vi søker medarbeidere som

  • Ønsker å jobbe med barn/ungdom med store utfordringer.
  • Har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
  • Er interessert i fag og egenutvikling.
  • Har kjennskap til kapittel 9.
  • Erfaring i forhold til utfordrende atferd og forebyggende arbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personer med erfaring fra arbeid med utfordrende atferd, og arbeid etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, kan også søke.

Vi tilbyr

  • Høyt faglig nivå.
  • En enhet med varierte oppgaver.
  • Ansettelse/lønn skjer i samsvar med gjeldende lover og regler.
  • En enhet i positiv utvikling og vekst.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

26. september 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike Kommune
Tittel Fagarbeider
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Tonje Bakken
Avdelingsleder
Mobil 409 17 811

Signe Maurtvedt
Enhetsleder
Mobil 958 99 246

Share This