Ønsker du å jobbe med barn/ungdom med store omsorgsbehov?

Ved Hvelven 87 er det ledig 79% vikariat fra 01. april 2018 - 31. januar 2019.

På enheten er omsorg, trygghet, glede og utvikling av kompetanse viktig. Vi prøver å være en kreativ enhet hvor respekt, romslighet og humor er tilstede. Vi jobber sammen mot felles mål og verdsetter likeverd og mangfold.

Vi har turnus med arbeid 4. hver helg, lange vakter lørdag og søndag.

Kvalifikasjoner
Helsefagarbeider eller Barne- og ungdomsarbeider. Andre med bestått utdanning i helse-, sosial- eller pedagogiske fag på høyskolenivå kan også søke.

  • Du ønsker å jobbe med barn/ungdom med store utfordringer.
  • Du har kjennskap til autisme, utviklingshemning og epilepsi.
  • Du har kjennskap til målrettet miljøarbeid.
  • Du har kjennskap til helse- og omsorgstjenestelovens Kap. 9, tvang/ makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.
  • Du har erfaring i forhold til utfordrende atferd og forebyggende arbeid.

Personlige egenskaper
Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
Den som ansettes må være fysisk robust.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

  • høyt faglig nivå
  • en enhet med varierte oppgaver.
  • ansettelse/lønn i samsvar med gjeldende lover og regler
  • en virksomhet i positiv utvikling og vekst

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

20. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Fagarbeider
Tiltredelse 1. april 2018
Varighet Vikariat til 31. januar 2019
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Tonje Bakken
Avdelingsleder
Mobil 409 17 811

Signe Maurtvedt
Enhetsleder
Arbeid 958 99 246

Share This