Hjemmetjenesten Hønefoss søker etter helsefagarbeidere i 100% og 80% stilling

Hjemmetjenesten Hønefoss er inne i to store prosesser, der morgendagens omsorg og helhetlig pasientforløp er sentrale elementer, og disse vil være førende for hvordan vi skal arbeide i fremtiden. Du vil jobbe i et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og innovative løsninger med fokus på velferdsteknologi. Dersom du er nysgjerrig på å være med på noe nytt så er dette noe for deg.

Hjemmetjenesten er for tiden organisert i fire team og skal i løpet av to år samlokaliseres i et nytt omsorgsbygg som er under oppføring. Dette gir gode muligheter for fleksible løsninger der den enkeltes kompetanse vil komme hele enheten til gode. Som helsefagarbeider vil du være tilknyttet et fast team som jobber i en turnus som ivaretar forholdet mellom arbeid og hvile.

Stillingene har arbeid hver 2. helg. Som kompensasjon for økt helgetimeantall er det totale uketimeantallet redusert fra 35,5 timer pr. uke, til 33,5 timer pr. uke. I tillegg får du en uke ekstra fri pr. år. Med to langhelger på fire uker er dette en svært attraktiv turnus.

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som hjelpepleier/ helsefagarbeider
 • erfaring fra hjemmesykepleie er en fordel, men det er ingen absolutt betingelse
 • tilfredsstillende IKT-kunnskaper
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • du synes ansvar er gøy og ser løsninger der andre ser begrensninger
 • du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • du blir ikke skremt av å arbeide selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • jobbing i team med gode kollegaer i et trivelig miljø
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • en ekstra uke ferie i året
 • muligheten til å være med å utforme morgendagens tjenester i en kommune med ambisjoner

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse tar du med til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

16. august 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Hjelpepleier
Varighet Fast turnus
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Marianne Rumohr Berge
Avdelingsleder
Mobil 41 65 85 40

Lisbet Simonsen
Avdelingsleder
Mobil 98 48 78 04

Share This