Det er ledig ett 75 % driftstilskudd for fysioterapeut fra 01.07.18.

Det ledige driftstilskuddet er lokalisert til det private fysioterapiinstituttet Vesterngaten fysioterapi AS som er en del av Vesterngaten Medisinske Senter. Instituttet har tre fysioterapeuter med totalt 220 % kommunalt tilskudd.

Driftstilskuddet skal drives i henhold til aktuelt lovverk og vilkår som framgår av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Fysioterapikompetanse som etterspørres er følgende:
Dagens pasientgruppe til dette ledige driftstilskuddet består av alle typer muskel- og skjelettlidelser. Det forutsettes at ny fysioterapeut i dette ledige driftstilskuddet skal tilby individuell behandling og gruppetrening til denne pasientgruppen. Det er videre ønskelig at ny fysioterapeut har godkjent videreutdanning i manuell terapi med rett til å heve takst A8.

* Tildeling av driftstilskuddet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313.

Søknad

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

13. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Fysioterapeut 75 %
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Vigdis Bjerke Jægersborg

Mobil: 922 43 610

Share This