Enhet enslige mindreårige flyktninger har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Ringerike kommune. Ungdommene er fra 14 - 20 år, de har fått oppholdstillatelse i Norge og skal inkluderes i Ringerikssamfunnet.

Innen utgangen av 2016 vil enheten ha opprettet to bofellesskap og en oppfølgningsavdeling, vi har bosatt 21 ungdommer og har 24 ansatte.

Når vi nå har blitt en stor enhet har vi behov for flere ferievikarer.

Vi søker derfor deg som har et godt humør, en positiv innstilling og som vil være en bidragsyter til å skape et levende, forutsigbart og trygt miljø. Du er en fleksibel, trygg og omsorgsfull rollemodell.

Vi søker personer med erfaring fra feltet eller fra arbeid med ungdom og minoriteter. Vi stiller ikke formelle krav til vikarer og ekstravakter.

Du må ha førerkort og kunne kjøre bil med manuelt gir. Ved ansettelse vil det også stilles krav til gyldig politiattest.

Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende regelverk.
  • Gunstige pensjonsbetingelser.
  • Medlemskap i KLP.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

20. april 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Vikar
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Enver Orucevic
Enhetsleder
Mobil: 986 55 196
Arbeid: 408 04 499

Share This