Den ledige hjemmel er plassert hos Lege Gaute Guttormsen. Praksis har til nå vært drevet som solopraksis, men ønskes utvidet til 2 fastleger.

På Vesterngaten medisinske senter (VMS) finnes det i tillegg privatpraktiserende fysioterapeuter, tannleger, ØNH-lege, og gynekolog.

Vesterngaten medisinske senter er et helsehus sentralt plassert i Hønefoss. Helsehuset har to fastlegekontor som samarbeider om blant annet ferieavvikling og IKT.

Legekontoret overtar fra 1. august 2018 ansvar som dagberedskaps-legekontor i Ringerike kommune, og praksisutvidelsen er en følge av denne avtalen. Listelengden ved kontoret er i dag 1300 pasienter. Ved ny leges inntreden i praksis er det mulighet for å øke listelengden med 25 % avhengig av den som får tildelt hjemmelen. Kontoret benytter CGM allmenn som journalsystem. Kontoret har stabil bemanning med 2 rutinerte helsesekretærer og er godt utstyrt.

Regelmessig deltakelse ved Ringerike interkommunal legevakt må påregnes. Dagberedskapsavtalen som er inngått med Ringerike kommune inngår, sammen med regelmessig deltakelse i legevakt, som tilpliktet offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester.

Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt. Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).

Søknad

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

4. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Fastlegehjemmel Vesterntangen
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Karin Møller

Mobil: 958 99 205

Gaute Johnsrud Guttormsen

 

 

Share This