Legekontoret på Tyristrand er en 2-legepraksis i nærhet av lokalsykehus og sentralt plassert i lokalsamfunnet.

Legene ved legekontoret har fellesliste med en samlet pasientliste i dag på 1956 pasienter. Den ledige hjemmel er i dag tilknyttet stilling som sykehjemslege ved Tyribo Omsorgssenter.

Kontoret er knyttet til Universitetet i Oslo og deltar i studentveiledning. Det nyttes SystemX journalsystem, samt Helserespons. Deltakelse i interkommunal legevakt må påregnes. Det kan tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.

Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt. Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).

Søknad

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

4. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Fastlegehjemmel - Tyristrand legekontor
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Einar Zwaig

Andreas Hjortland

Karin Møller

Mobil: 958 99 205

Share This