Ringerike kommune har ledig fastlegehjemmel ved Ringerike Medisinske Senter (RMS) fra 1. januar 2019.

RMS er et godt utstyrt 8-legepraksis i nærhet av lokalsykehus og med direkte tilknytning til E16 i Hønefoss. Senteret har ca 1,2 medarbeidere per lege i tillegg til egen jordmor. Du kan lese mer om RMS her.

Om deg

Vi søker en lege som både kan arbeide selvstendig og verdsetter å jobbe i team.

Du må ha norsk autorisasjon som lege.

Om stillingen

  • Listelengde 1400
  • Deltakelse i interkommunal legevakt må påregnes.
  • Det kan tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.
  • Vi benytter Infodoc Plenario Journalsystem og TSD (Time Samme Dag)

Tildeling

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk,
herunder Rammeavtalen ASA 4310. Gjenværende fastlegers vurdering av søker vektlegges,
såfremt saklige kriterier er vektlagt.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du

SØKNADSFRIST

11. september 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Lege
Tiltredelse 1. januar 2019
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Celine Riis Bogsrud
Lege
Mobil 996 92 521
Arbeid 32 17 91 50

Karin Møller
Kommuneoverlege
Mobil 958 99 205

Øyvind Kjelsvik
Lege/ Daglig leder
Mobil 974 36 526
Arbeid 32 17 91 50

Share This