Det kan tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).

Flattum Legesenteret er en veldrevet og en godt utstyrt 4-lege-praksis i nærhet av lokalsykehus og med sentral beliggenhet på nordsiden av Hønefoss sentrum. Kontoret deltar aktivt i medisinsk forskning og pasientundervisning. Det nyttes SystemX journalsystem.

Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt. Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmennmedisin. Deltakelse i interkommunal legevakt må påregnes.

Søknad

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

 

SØKNADSFRIST

4. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Fastlegehjemmel
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Jørn Ossum

Karin Møller

Mobil: 958 899 205

Share This