Ledig 100 % fast stilling som fagansvarlig økonomisk sosialhjelp.

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV sin strategi frem mot 2020 er «arbeid først». Det innebærer at vårt hovedfokus er å yte bistand mot å komme i arbeid. NAV er en lærende organisasjon i stadig utvikling.

NAV Ringerike har ca. 70 ansatte. Kontoret er lokalisert i lyse og trivelige lokaler i Hønefoss sentrum.

Kvalifikasjoner

 • Sosionom, velferdsutdannet eller juridisk utdanning.
  Kandidater med annen treårig relevant utdanning fra høyskole eller universitet kan også bli vurdert. Særlig relevant og lang erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet.
 • Arbeidserfaring fra området økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV
 • God sosialfaglig og økonomisk forståelse
 • Veiledningskompetanse
 • Det er ønskelig med juridisk kompetanse, men erfaring og god lovforståelse kan veie opp for manglende formell kompetanse
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God IKT kompetanse samt evne og vilje til raskt å sette seg inn i ulike IKT systemer
 • God forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag, målsettinger, utfordringer samt kunnskap om offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Det er avgjørende at du er glad i faglige diskusjoner, har stor takhøyde og ønsker å veilede dine kollegaer
 • Du er fremoverlent og tenker kontinuerlig forbedring av fagområdet
 • Du ønsker å jobbe med brukergruppen vi skal yte service til
 • Du har evne til å jobbe strukturert, nøyaktig og effektivt
 • Du liker å ha det hektisk på jobben, er robust og takler et stort arbeidspress
 • Du har godt humør, gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne, både internt og eksternt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring
 • et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • lønnsplassering som fagleder i henhold til kommunalt regulativ
 • tilsetting på kommunale vilkår

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Tiltredelse umiddelbart.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

SØKNADSFRIST

11. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Fagansvarlig/beslutter økonomisk sosialhjelp
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Mobil: 943 37 737
Arbeid: 55 55 33 33
Mobil: 916 75 314
Arbeid: 55 55 33 33

Share This