Med bakgrunn i ønske om flere søknader med etterspurt kompetanse, utlyses stillingen på nytt.

Det er nå ledig 100 % fast stilling som fagansvarlig økonomisk sosialhjelp.

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV sin strategi frem mot 2020 er «arbeid først». Det innebærer at vårt hovedfokus er å yte bistand mot å komme i arbeid.

NAV er en lærende organisasjon i stadig utvikling. NAV Ringerike har ca. 70 ansatte. Kontoret er lokalisert i lyse og trivelige lokaler i Hønefoss sentrum.

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sosionom, velferdsutdannet eller juridisk utdanning
 • Kandidater med annen relevant treårig utdanning fra høgskole eller universitet kan også bli vurdert
 • Særlig relevant og lang erfaring kan kompensere noe for utdanningskravet
 • Arbeidserfaring fra området økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV
 • God sosialfaglig og økonomisk forståelse
 • Veiledningskompetanse
 • Det er ønskelig med juridisk kompetanse, men erfaring og god lovforståelse kan veie opp for manglende formell kompetanse
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God IKT kompetanse samt evne og vilje til raskt å sette seg inn i ulike IKT systemer
 • God forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag, målsettinger, utfordringer samt kunnskap om offentlig forvaltning

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområdet vil være økonomisk sosialhjelp, men stillingen vil også ha ansvar for andre områder (midlertidig bolig, samt noe råd og veiledning mm).

 • Økonomisk sosialhjelp
 • Midlertidig bolig, råd og veiledning
 • Faglig veiledning kollegaer
 • Godkjenning av vedtak
 • Delta i teamets produksjon (ca. 20 %) – oppgaver varierer med teamets funksjon/oppgavefordeling
 • Fagansvar for området i og utenfor eget team
 • Lede fagmøter
 • Oppfølging og rapportering på avtalte mål

Innholdet i arbeidsoppgaver kan påvirkes ved endringer i intern organisering.

Personlige egenskaper

 • Det er avgjørende at du er glad i faglige diskusjoner, har stor takhøyde og ønsker å veilede dine kollegaer.
 • Du er fremoverlent og tenker kontinuerlig forbedring av fagområdet.
 • Du ønsker å jobbe med brukergruppen vi skal yte service til.
 • Du har evne til å jobbe strukturert, nøyaktig og effektivt.
 • Du liker å ha det hektisk på jobben, er robust og takler et stort arbeidspress.
 • Du har godt humør, gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne, både internt og eksternt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring.
 • et aktivt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • lønnsplassering som fagleder iht. kommunalt regulativ.
 • tilsetting på kommunale vilkår.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

20. mai 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Fagansvarlig/beslutter økonomisk sosialhjelp
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Iren Parthaugen

Mobil: 943 37 737

Share This