Vi søker erfaringskonsulent i 50% fast stilling ved Regnbuen psykiatriske dagtilbud.

Regnbuen er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med psykiske utfordringer i Ringerike kommune. Organisatorisk er stillingen plassert under Helse og omsorg, i avdeling for psykisk helse og rus. Pr i dag er stillingen kun på dagtid. Pr i dag holder tjenesten til i en villa sentralt i byen.

På Regnbuen kommer brukerne til et hus med en hyggelig atmosfære, hvor man møter personell som ønsker å bidra til en god hverdag for brukerne, og hvor det er ulike aktiviteter.

Kvalifikasjoner

 • kompetanse innen fagfeltet
 • eventuelt arbeidserfaring innen fagfeltet

Arbeidsoppgaver

 • sosialfaglig og praktisk arbeid
 • være tilgjengelig for brukerne, med fokus på den gode samtalen og på ulike aktiviteter gjennom dagen og uken
 • enkel matlaging i samarbeid med brukerne, pådekking og rydding
 • samarbeid med brukerne om å holde huset i orden (Pr i dag er det to åpne dager i uken på Regnbuen hvor man har felles aktiviteter og felles lunsj, ellers er forskjellige gruppetilbud de andre dagene i uken)
 • bidra i faste møter som personal- og fagmøter med kollegene i avdelingen
 • som miljøarbeider på Regnbuen vil du være med og videreutvikle tilbudet til tjenestemottakerne

Stillingens formål

Formål med stillingen er et recovery perspektiv på praksis. Erfaringskonsulenten kan komme i dialog med brukerne raskere, og gi trygghet på en annen måte enn fagfolk. Tilby bedre tjenester ved å ta i bruk erfaringskompetansen i tjenesteytingen. Hensikten er også å få erfaringskompetanse inn i tjenesteutviklingen og kompetansebygging.

Personlige egenskaper

 • Ser ansvar som en positiv utfordring
 • positiv, blid og serviceinnstilt
 • gode samarbeidsevner og bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og løsningsorientert
 • gode kommunikasjonsegenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • medlemskap i KLP

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

2. juli 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Regnbuen psykiatriske dagtilbud, Ringerike kommune
Tittel Assistent
Varighet Fast 50% stilling
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingrid Nicolaysen
Avdelingsleder

Mobil 905 79 695

Arbeid 905 79 695

Annlaug Helgerud
Enhetsleder

Mobil 415 51 558

Share This