100 % fast stilling ved Læringssenteret for voksne.

Læringssenteret for voksne består av en skoleavdeling og en flyktningeavdeling.

Læringssenteret for voksne har et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og integrering av flyktninger i Ringerike kommune. For å gjennomføre dette har senteret et tett samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. Læringssenteret har også et medansvar for kommunens Integreringsråd.

Skoleavdelingen er en interkommunal voksenopplæring for kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike med ca. 360 deltakere. Avdelingen gir tilbud om:

 • norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
 • introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere/flyktninger
 • grunnskoleopplæring for voksne
 • logopedtjenester for voksne

Flyktningeavdelingen har ansvar for mottak, bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike kommune gjennom introduksjonsprogrammet.

Læringssenteret holder til og har sin administrasjon i Hønefoss Arena, og flyktningavdelingen holder til Storgata 11-13. Læringssenteret har om lag 40 årsverk av blant annet pedagoger, sosionomer, vernepleiere, og miljøarbeidere. Ledergruppen består av enhetsleder og to avdelingsledere.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring og forståelse fra flyktning- og inkluderingsarbeid.
 • Du vil være med å videreutvikle Læringssenteret som en god kvalifiseringsarena og viktig integreringsaktør.
 • Du er god på personalledelse og arbeidsmiljø.
 • Du har erfaring med økonomistyring og resultatoppfølging.
 • Du har kjennskap til lov om voksenopplæring og lov om introduksjonsordningen.
 • Du har pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper.

Personlige egenskaper

 • Du viser gode evner til samarbeid på tvers av sektorer og enheter i og utenfor kommunen.
 • Du er målrettet, synlig og motiverende overfor både ansatte og deltakere.
 • Du tar ansvar for enhetens totale drift.
 • Du tar ansvar for faglig utvikling.

Vi tilbyr

 • en meningsfylt arbeidsdag.
 • en utviklende arbeidsgiver.
 • dyktige kollegaer.
 • engasjerte deltakere.
 • satsing på kompetanse og lederutvikling.
 • rike muligheter for kultur- og friluftsliv.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

4. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Enhetsleder/rektor
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Magnar Ågotnes

Mobil: 913 38 099

Arbeid: 32 11 74 00

Share This