Tildelingskontoret forvalter og tildeler helsetjenester for alle aldersgrupper i Ringerike kommune. Vi ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig. Helhetlig tenkning hvor forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos bruker og nettverk vektlegges. Tildelingskontoret har også overordnet ansvar for koordinerende enhet i kommunen. Kontoret består av ca. 20 årsverk.

Du vil inngå i kommunalsjefens ledergruppe og har et eget lederteam med en avdelingsleder og en juridisk rådgiver. Ringerike kommune satser spesielt på lederutvikling, og du vil delta i lederutviklingsprogrammet vårt.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha totalansvar for enheten med hensyn til fag, personal og økonomi.
 • Du har ansvar for å sikre innbyggernes tjenester etter BEON-prinsippet innenfor tilgjengelige ressurser.
 • Vi vektlegger god samhandling med helseforetakene og med utførende enheter i kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • Du sikrer kvalitet og sørger for gode rutiner i forvaltningsoppgaver tillagt Tildelingskontoret.

Kvalifikasjoner

 • Lederutdanning og/eller ledererfaring med personalansvar.
 • Erfaring fra kommunal sektor, kunnskap om budsjettarbeid i kommunal sektor og kan vise til gode resultater.
 • Erfaring fra eller særlig interesse innen helserett
 • Kunnskap om offentlig sektor og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene..
 • Kunnskap om den kommunale tiltakstrappen og gode pasientforløp.

Utdannelser som vil bli vurdert:

 • Cand. Jur/ master i rettsvitenskap
 • 3-årig helse og sosialutdannelse med juridisk erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Du må kunne tenke raskt, være nytenkende og evne til å se løsninger.
 • Du har gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • Du har helhetsforståelse for helse- og omsorgstjeneste.
 • Du liker utfordringer med høyt tempo.
 • Du liker å arbeide strukturert, systematisk og resultatorientert.
 • Du er glad i å lede andre mennesker og har evne til å gi og ta ansvar.

Språk
For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og personlig kompetanseutvikling
 • Mulighet til å bidra til videreutvikling av helse og omsorgstjenestene i Ringerike kommune
 • deltakelse i lederutviklingsprogram og mulighet for å utvikle eget lederteam ved enheten
 • spennende utfordringer i en kommune som forventer å bli større i årene som kommer
 • konkurransedyktig lønn
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju. Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

23. mars 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Leder
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Christine Myhre Bråthen
Kommunalsjef
Mobil 951 61 650

Share This