Ringerike og Hole kommuner har ledig driftstilskudd på kr 150 000,- pr år for veterinær som vil drive privat produksjonsdyrpraksis. Husdyrbesetningene i området består hovedsakelig av ammekyr og sau samt noe mjølkekyr og gris fordelt på ca. 1750 km2. Praksisen er ledig fra april. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Tilskuddet betinges av:

  • Produksjonsdyrpraksis skal prioriteres innenfor ordinær arbeidstid (mandag-fredag kl. 08.00 – 16.00) med mindre veterinærfaglige vurderinger tilsier noe annet
  • Mulighet for deltagelse i normalt 6 delt vaktordning
  • Praksisen utføres med kontorsted i eller i umiddelbar nærhet til vaktområdet Ringerike og Hole

Kvalifikasjoner:

  • Veterinær med autorisasjon
  • Erfaring med aktuelle dyreslag/stordyrpraksis er ønskelig
  • Insemineringskurs er ønskelig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknad

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål i elektronisk søknad. Relevant dokumentasjon, attester og referanser sendes på epost til Mathea Storihle

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

18. mai 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Annet
Tiltredelse Snarest
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Eiliv Kornkveen
Avdelingsleder
Arbeid: 32 11 75 64

Mathea Storihle
Landbruksrådgiver
Mobil: 408 04 234

 

Share This