Det er ledig ett 100 % driftstilskudd i Ringerike kommune for fysioterapeut fra 01.10.18.

Det ledige driftstilskuddet er lokalisert til fysioterapiinstituttet Tyristrand fysioterapi. Instituttet har to fysioterapeuter som sammen totalt har 160 % kommunalt tilskudd.

Driftsavtale inngås med opptrapping av virksomheten i tråd med fastsatt nedtrappingsplan jf. Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) (heretter benevnt ASA 4313) punkt 9.
Driftstilskuddet skal drives i henhold til aktuelt lovverk og vilkår som framgår av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Fysioterapikompetanse som etterspørres er følgende:
Kommunen søker etter en fysioterapeut som har kompetanse innen allmennfysioterapi. Dagens pasientgruppe til dette ledige driftstilskuddet består av alle typer muskel og skjelettlidelser. Det forutsettes at ny fysioterapeut i dette ledige driftstilskuddet skal tilby individuell behandling til denne pasientgruppen. Det er ønskelig med gruppetrening.

Andre opplysninger:

  • Tildeling av driftstilskuddet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313.

Søknad

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

13. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Driftstilskudd
Tiltredelse 01.10.2018
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Vigdis Bjerke Jægersborg

Mobil: 922 43 610

Share This