Vil du være med å "fornye og forbedre Ringerike kommune inn i en ny tid"?

Fra vår digitaliseringsstrategi:

 • Vi skal tilby smartere og bedre velferds- og oppveksttjenester ved å bruke ny teknologi og smarte enheter
 • Vi skal bruke digital teknologi for å levere tjenestene på en smartere og mer effektiv måte, så vi får mer ut av hver krone
 • Vi skal være en kommune som lytter til innbyggerne og næringslivet, og som er enkel å kommunisere med
 • Vi skal legge til rette for at kommunens innbyggere blir utstyrt med den digitale kompetansen de trenger, samtidig som vi selv følger med i tiden
 • Vi skal sørge for at den digitale satsingen planlegges og styres på en systematisk måte for å oppnå gode, sikre og effektive tekniske løsninger

Du er en utviklingsorientert og målrettet fagperson med høyere utdanning og erfaring fra fagområdene. Du skal lede arbeidet med digitaliseringsprosesser i Ringerike kommune, både effektiviseringsprosjekter og utvikling av tjenestene hvor digitale løsninger er en viktig del av tjenestene.

Du er opptatt av å involvere organisasjonen i prosessene og har innbyggernes behov som prioritering.

Stillingen innebærer:

 • Ansvar for digitalisering i kommunen, i tett samarbeid med sektorene
 • Rådgiving for rådmannens ledergruppe når det gjelder digitalisering
 • Å kommunisere kommunens digitaliseringsplaner internt og mot kommunens næringsliv og innbyggere
 • Drive porteføljestyring og gevinstrealisering for kommunens digitaliseringsprosjekter
 • Følge opp og vedlikeholde kommunens digitaliseringsstrategi
 • Lede innkjøpsprosesser av IKT-tjenester i samarbeid med Innkjøpsavdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachlor eller master-nivå

Du må ha svært god kjennskap til og erfaring fra:

 • Virksomhetsutvikling og endringsledelse
 • Strategisk og operasjonelt digitaliseringsarbeid i offentlig eller privat sektor
 • Prosjektstyring og prosjektledelse
 • Porteføljestyring og gevinstrealisering
 • Kommunikasjon i grensesnittet mellom tjenesteyting og IT

Du må kjenne til og ha noe erfaring med:

 • Virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur
 • Tjenesteutvikling av digitale tjenester

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik og resultatorientert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å motivere og å engasjere
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spennende ledende fagstilling innenfor et område som har stort fokus i organisasjonen
 • Lønn etter avtale

Stillingen rapporterer til kommunalsjef for IT og økonomi.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

20. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Rådgiver
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Gyrid Løvli
Kommunalsjef
Mobil 911 28 379

Share This