For å utnytte det store potensialet regionen står foran, etablerer Ringerike kommune nå en ny avdeling for strategi og utvikling. Avdelingens hovedoppgave blir å initiere, utarbeide og følge opp det strategiske utviklingsarbeidet. Videre skal avdelingen følge opp prosesser og fremdrift i forhold til vekst og utvikling. Avdeling for strategi og utvikling skal være fullt operativ fra 1. juli 2018 og vil bli ledet av assisterende rådmann.

Til å ha en nøkkelrolle i denne satsingen, søker vi byplansjef. Som byplansjef vil du få et overordnet ansvar for å legge strategier, utarbeide og behandle planer for byens fysiske miljø. Det skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og transportplanlegging og gjennom aktiv deltakelse i byutviklings-rettede prosjekter og initiativ. Du vil jobbe tett med planavdelingen. Du vil også få en svært spennende og utfordrende jobb hvor du vil være en premissleverandør i den framtidige utviklingen i en kommune med store vekst- og utviklingsmuligheter.

Opprettelse av ny utviklings- og strategiavdeling er et strategisk grep for å styrke arbeidet med økt vekst i Ringerike kommune. Økt oppmerksomhet og kapasitet til å følge opp kommunale strategier, befolkningsvekst og næringsutvikling er nødvendig. Kommunen vil i forbindelse med bygging av ny bane og vei ha en offensiv holdning til befolknings- og næringsvekst. Dette for å øke samfunns-økonomien i de investeringer som ny bane og vei representerer. Økt miljøfokus er også et viktig mål.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen relevant fagområde. Gjerne sivilarkitekt, arkitekt, sivilingeniør bygg el.
 • Bakgrunn fra relevante fagområder fra tilsvarende arbeid i offentlig eller privat sektor
 • Erfaring fra strategiske prosesser
 • Må ha kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • En fordel med erfaring fra eller kjennskap til offentlig sektor/offentlige prosesser
 • Bør ha erfaring fra arbeid med større prosjekter, gjerne innen utvikling, utbygging e.l.
 • Ledererfaring er en fordel, men ikke et krav

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for kommuneplanens samfunns- og arealdel og for byutvikling
 • Overordnet ansvar for å legge strategier, utarbeide og behandle planer for byens fysiske miljø
 • Ansvar for oppfølging mot politikerne
 • Utarbeidelse og implementering av strategier for byutvikling gjennom areal- og transportplanlegging
 • Initiativtaker til og aktiv deltaker i byutviklingsrettete prosjekter
 • Tett samarbeid med resten av avdeling for strategi og utvikling og med planavdelingen
 • Lede medvirkningsprosesser internt og eksternt

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt i vurderingen
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter er nødvendig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om kommunens utvikling
 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Øvrig

Alle henvendelser rettes til Skagerak Consultings rådgivere.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen

SØKNADSFRIST

14. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Byplansjef
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Tom R. Gogstad

Mobil: (+47) 951 75 241

Kjetil Dunn Larsen

Mobil: (+47) 959 68 688

Jan Sebjørnsen Storstein

Mobil: (+47) 950 09 444

Share This