Vi har ledige stillinger som brannkonstabel/røykdykker ved deltidstasjonene Sokna og Nes i Ådal.

Vi søker etter positive medarbeidere som vil yte den service våre innbyggere ønsker iht. de oppgaver vi er satt til å forvalte. De som søker må være fysisk og psykisk skikket for tjenesten. Søkerne må være bosatt på Sokna / Nes i Ådal, eller maksimalt 5 minutter fra den lokale brannstasjonen.

Ringerike brann- og redningstjeneste er organisert med hovedstasjon i Hønefoss og deltidsstasjoner på Sokna og Nes i Ådal. Utrykningsavdelingen i Hønefoss består av 24 mannskaper og på hver av deltidsstasjonene skal det være 12 mannskaper.

Kvalifikasjoner

Vi krever at du:

 • er i god fysisk og psykisk form
 • disponerer egen bil og førerkort klasse B
 • er svømmedyktig
 • får avtale med din hovedarbeidsgiver om at du kan disponeres av brannvesenet ved utrykninger og øvelser, samt gis anledning til lovpålagt utdanning/kursing
 • har eller er villig til å ta nødvendig opplæring
 • før ansettelse fremlegger legeattest som tilfredsstiller kravet til røyk og kjemikaliedykking

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/royk-og-kjemikaliedykking/helseundersokelse-for-royk-og-kjemikaliedykkere/

Det er ønskelig at du:

 • har førerkort klasse C eller CE
 • har førerkort kode 160
 • har førstehjelpskompetanse
 • har kurs/erfaring med brann/redningsarbeid
 • jobber på Sokna/Nes

Legesjekk, klaustrofobi-, høyde- og fysisk test (minimumskrav iht. arbeidstilsynet), vil bli utført før ansettelse.

Søkerne må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig etterutdanning som deltidtidsbrannkonstabel og kompetansebevis for utrykningskurs (160) etter ansettelse.

Vi kan tilby

 • et spennende og utfordrende arbeid
 • opplæring/kurs
 • et spennende og inspirerende arbeidsmiljø sammen med gode kolleger

Betingelser:

Fast godtgjøring og timebetaling etter kommunes regulativ. Stillingen lønnes fast etter 24 timer pr. år (økes til 30 timer etter utdannelse).
For stillingen gjelder vanlige kommunale vilkår med rettigheter og plikter som er fastsatt i hht. lov og avtaler. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.

Ved tilbud om jobb må det framlegges helse-, og vandelsattest av nyere dato.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

1. oktober 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Brann og redning
Tittel Brannkonstabel
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Even Moan

Leder for beredskapavdelingen

Mobil 907 49 102

Arbeid 907 49 102

Jostein Dahl

Leder brann og redning

Mobil 990 90 070

Arbeid 32 11 79 72

Share This