Vi søker tydelig og utviklingsorientert Barnevernsleder. Stillingen er lokalisert i Hønefoss og har medarbeideransvaret for ca 35 ansatte i fire avdelinger.

Det er et stort faglig fokus på gode og forsvarlige barneverntjenester til barn, unge og deres familier. Som ansatt vil du oppleve et inspirerende, faglig og utviklende arbeidsmiljø med muligheter til å påvirke barn og unges oppvekstvilkår.

Barneverntjenesten er inne i en spennende omstillingsprosess som gir mange muligheter. Ringerike er vertskommune for en interkommunal Barnevernsvakt. Ringerike kommune har denne våren inngått i et pilotprosjekt med SOS-barnebyer hvor målet er å holde søsken samlet i fosterhjem.

Arbeidsoppgaver
Leder har ansvar for daglig drift av barneverntjenesten. I dette inngår ansvar for drift, personal og økonomi.
Leder inngår i ledergruppen Barn og unge og deltar aktivt i kvalitet-, plan- og utviklingsarbeid. Bred samhandling med andre tjenester internt og eksternt.

Kvalifikasjoner
Det søkes etter leder som er barnevernspedagog eller har annen relevant utdanning. Du har både ledererfaring og erfaring fra arbeid i barneverntjenesten.

Personlige egenskaper

  • Du er en tydelig leder med gode samarbeids- og kommunikasjons-evner.
  • Du er utviklingsorientert og kan lede gjennom andre.
  • Du har god kompetanse fra barnevernsarbeid.
  • Du har godt kjennskap til lov- og avtaleverk.
  • Personlig egnethet og evne til nytenkning vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Du som blir tilsatt kan forvente å bli del av et engasjerende og innovativt arbeidsmiljø både i Ringerike kommune, i sektoren og i barneverntjenesten. Du kan forvente å møte ledere og ansatte som både stiller store krav til engasjement og innsats, men som også legger vekt på å inkludere og ivareta hverandre. Du kan forvente at vi legger til rette for at du kan utvikle deg som leder.

Barneverntjenesten er i dag en enhet innenfor Sektor barn og unge. I sektoren er Forebyggende barn og unge, Barneverntjenesten, SPT med PP-tjenesten, Austjord avlastning EFG og barnebolig, barnehager og Enhet for enslige mindreårige. Målet for sektoren er å fremme et helhetlig arbeid mot barn, unge og deres foresatte. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid til beste for våre brukere, og søker å finne tiltak så nær brukeren som mulig. Ringerike kommune er en TIBIR kommune.

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her:www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

20. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Leder
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Marianne Mortensen
Kommunalsjef
Arbeid: 32 11 74 00

Share This