Vi trenger avdelingsleder i 100% fast stilling.

Veienmarka ungdomsskole er en ungdomsskole med 290 elever fordelt på tre trinn og en mottaksklasse. Skolens ledelse består av rektor og tre avdelingsledere. Avdelingslederne har ansvar for hvert sitt årstrinn, skoleutvikling og fellesoppgaver som blir fordelt ut fra samlet kompetanse i ledergruppa.

Arbeidsoppgaver

 • fag- og personalansvar for en avdeling
 • skoleutvikling
 • elevsaker
 • administrative oppgaver i avdelingen
 • fellesoppgaver etter fordeling

Stillingen er tillagt undervisning.

Kvalifikasjoner

Det kreves godkjent undervisningskompetanse og praksis fra skoleverket.
Lederutdanning er ikke et krav, men det er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • setter eleven i fokus og er dyktig til å skape gode relasjoner med elevene på skolen
 • er en aktiv deltaker i skolens ledergruppe gjennom å vise initiativ, engasjement, samarbeidsevne
  og beslutningsdyktighet
 • er opptatt av pedagogisk og faglig utvikling, samt bruk og utvikling av IKT (Google) i skolen
 • er opptatt av god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsfellesskap
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser med medlemskap i SPK

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

 

SØKNADSFRIST

2. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder skole
Tiltredelse Etter avtale
Varighet 100% fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

 

Eskil Dahl Rotherud
Rektor
Mobil:411 01 594

Share This