Nes omsorgssenter søker avdelingsleder i 100% stilling.

Avdelingsleder vil ha ansvar for den daglige driften både inne på institusjon og i hjemmetjenesten. Arbeidstiden er dagtid, 37,5 timers uke.

Kvalifikasjoner

 • autorisert sykepleier
 • ledererfaring er ønskelig
 • erfaring innen hjemmetjeneste og demens er ønskelig
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for daglig drift av avdelingen (fag, økonomi og personal) etter delegering fra enhetsleder
 • veileder og gir faglig oppfølging av personalet
 • legger til rette for og sikrer et godt samarbeid – både internt, med pårørende og andre samarbeidspartnere
 • ansvar for faglig utvikling, kvalitet og profesjonalitet i avdelingen

Personlige egenskaper

 • nytenkende, løsningsorientert med høy grad av praktisk gjennomføringsevne
 • flink til å kommunisere og samarbeide med andre
 • arbeider målrettet, selvstendig og tydelig
 • trives med å lede andre
 • har et ønske om å være med å utvikle enheten faglig og bidra til kunnskapsdeling i kommunen for øvrig
 • ser ansvar som en positiv utfordring
 • gode datakunnskaper, og gjerne kjennskap til Gerica og turnus
 • ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, fleksibel og løsningsorientert
 • har evne til omstilling og tverrfaglig samarbeid, og bidrar i enheten ved behov

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • muligheter til å utvikle avdelingen sammen med resten av lederteamet
 • faglig utvikling
 • godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • deltagelse på kommunens lederprogram
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i KLP

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

5. juli 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Nes omsorgssenter, Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder
Varighet Fast dagtid, 100%
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Anette Bjerkheim Sulland
Enhetsleder

Mobil 958 99 216
Arbeid 32 18 10 70

Share This