100 % fast stilling som avdelingsleder ved Ullerål skole. Ansvaret er for 5.-7. trinn.

Vi søker deg som har erfaring fra eller ønsker en lederrolle. Du må være løsningsorientert og fleksibel, og ha et helhetlig blikk for utvikling av fremtidens skole.

Brenner du for å lede læring?

Ullerål skole er en barneskole med 380 elever beliggende nord i Hønefoss. Skolen har en sentral beliggenhet med nærhet til både by og mark. Vi er nå i en svært spennende prosess fram mot ny skole som skal stå klar til oppstart i august 2020. Ullerål skole er lokalisert i en midlertidig paviljongskole ved Ringerikshallen fra høsten 2018.

Skolen vil framover ha høyt fokus på arbeid med språkløyper, en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. Den deltar også i Den naturlige skolesekken for å utvikle praktiske og varierte undervisningsmetoder knyttet til bærekraftig utvikling i nærmiljøet.

Avdelingslederstillingen inngår som en del av skolens ledergruppe som består av to avdelingsledere og rektor. Sammen med rektor sørger avdelingslederne for nærhet mellom ledelse og daglig drift. Stillingen har ansvar for egen avdeling når det gjelder daglig drift, personalspørsmål, elevoppfølging og faglig utviklingsarbeid. Ansvarsområder fordeles etter faglige og personlige styrker i ledergruppa.

Kvalifikasjoner

 • Du har formell undervisningskompetanse for og erfaring fra det aktuelle skoleslaget.
 • Skolelederutdanning og ledererfaring i fra skole vil bli vektlagt.
 • Du har interesse for og erfaring med å bruke digitale verktøy aktivt.
 • Stillingen krever gode norskkunnskaper og god skriftlig framstillingsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Du har det daglige ansvaret for 5.-7. trinn.
 • Du arbeider for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.
 • Du har målrettet fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og deltar i et lærende fellesskap .
 • Du tilrettelegger for pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Du samarbeider tett med avdelingsleder for 1.-4. trinn og SFO.
 •  Du tar aktivt del i skolens ledergruppe.
 • Du er bindeledd mellom ulike personer og nivåer i organisasjonen.
 • Du ivaretar et godt samarbeid med foreldre og ulike faginstanser.
 • Du tar ansvar for fag og personal og i avdelingen.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å bygge gode relasjoner.
 • Du har godt humør, er en lagspiller og kan samarbeide.
 • Du har stort pågangsmot.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du er fleksibel.

Vi tilbyr

 • en spennende lederstilling.
 • deltakelse i kommunens satsing på ledere.
 • lønn etter gjeldende regelverk.
 • gunstige pensjonsbetingelser.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

30. mai 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder Ullerål skole
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Anne Cathrine Fjellvang

Mobil: 930 14 774

Share This