Vi ser etter deg som ønsker å lede og utvikle Ringerikskjøkken sammen med kompetente og dyktige medarbeidere og bringe matglede til brukerne.

Ringerikskjøkken har et viktig samfunnsoppdrag og vi er stolte av at vi hver dag sørger for at beboere på sykehjem, i bofellesskap, hjemmeboende eldre og funksjonshemmede får god og næringsrik mat.

Hovedmålet for Ringerikskjøkken er:

 • å kjenne brukerens behov og gi rett måltid til riktig kvalitet, tid og sted
 • bruke medarbeidernes energi bevisst som et positivt element mot enhetens mål

Drift og videreutvikling av Ringerikskjøkken hvor endringer i befolkningssammensetningen ivaretas.
Menyen er basert på Kosthåndboka, en veileder i ernæringsarbeid i helse og omsorgtjenesten.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Du har ansvar for:

 • daglig drift og administrasjon av kjøkkenavdelingen
 • personal på avdelingen – oppfølging, veiledning og rekruttering
 • økonomi innenfor gitte rammer, med fokus på kostnadskontroll og lønnsomhet
 • å sikre et godt samarbeid internt og med samarbeidspartnere både innad i kommunen og utenfor kommunen

Stillingen er administrativ.

Ønskelige kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner:

 • utdanning innen administrasjon, ledelse og økonomi
 • universitet/høgskoleutdanning innen matvitenskap, ernæring eller kjøkkendrift
 • kunnskap og erfaring innen ernæring/kjøkkendrift, samt kvalitetsarbeid

Personlige egenskaper:

Du er en engasjert og tydelig leder som er faglig trygg og:

 • har gode kommunikasjonsevner, er glad i mennesker, er raus og proff
 • liker utfordringer, høyt tempo, er kreativ, fleksibel og omstillingsdyktig
 • er nytenkende og løsningsorientert med høy grad av praktisk gjennomføringsevne
 • arbeider målrettet, selvstendig og er tydelig
 • har et ønske om å være med å utvikle enheten faglig og bidra til kunnskapsdeling i kommunen
 • ser fram til å bidra til utvikling av kjøkkenområdene i Helse og omsorg- har gode datakunnskaper

Vi tilbyr

Ringerike kommune satser spesielt på lederutvikling, og du vil delta sammen med lederteamet i et eget lederutviklingsprogram for hele kommunen.
Avdelingen består av sentralkjøkken og 2 servicesentra, i alt 12,5 årsverk + lærling. Vi har et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø som er opptatt av å tilby god service og et godt mattilbud. Enhetsleder for interkommunale tjenester er nærmeste leder.

 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

14. februar 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelignsleder Ringerikskjøkken
Tiltredelse Medio juni
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Liv Ottersen
Avdelingsleder Ringerikskjøkken
Mobil:
958 74 658

Vigdis Bjerke Jægersborg
Enhetsleder interkommunale tjenester
Mobil: 922 43 610

Share This