De merkantile ansatte i helse og omsorg har sitt arbeidsted ved de store institusjonene. I denne stillingen ligger hovedansvaret for å koordinering, drift (herunder ferie og fravær) og utvikling for de merkantile støttepersonene. Du vil være bindeleddet mellom enhetslederne, lønn, dokumentsenteret og de merkantile i sektor Helse og omsorg i Ringerike kommune.

Det er en 100 % fast stilling.

Hovedoppgaven vil være å bidra til hensiktsmessig og effektiv bruk av de merkantile ressursene i helse og omsorg og sikre optimal drift og resultatoppnåelse for en sektor som er i rask utvikling og digitaliseres. I avdeling for merkantil støtte ligger også systemansvar for turnus/ressursstyring og systemansvarlig EPJ (Gerica).

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere de ansatte i avdeling merkantil støtte etter gitte føringer.
 • Bistå avdelingsledere i helse og omsorg med støtte og opplæring i turnus og ressursstyring.
 • Frontfunksjon/resepsjon i tillegg til fakturaflyt, sykelønnsrefusjonsarbeid og andre oppgaver i Visma
 • Arbeidsavtaler, endrings-/sluttmeldinger og andre oppgaver i ESA
 • Andre kontoroppgaver

Din arbeidsplass vil for tiden være Austjord Behandlingssenter.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole som er relevant for stillingen. Bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Kompetanse/erfaring innen turnusplanlegging
 • Kompetanse/erfaring innen arkiv-, lønns- og refusjonsarbeid
 • Erfaring med lønns-/turnus-/kontorarbeid fra kommune – fortrinnsvis innenfor helse- og sosialområdet
 • God norsk skriftlig/muntlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende dataferdigheter

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og løsningsfokusert.
 • Du er operativ og nøyaktig.
 • Du er serviceinnstilt.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Lønn etter gjeldende regelverk, gunstige pensjonsbetingelser og medlemskap i KLP

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

14. august 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Saksbehandler
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Anne Marie Thomle Brager
Enhetsleder
Mobil 918 63 023
Arbeid 32 11 53 00

Share This