Vi har nå ledig en 100 % stilling som avdelingsleder.

Læringssenteret for voksne er en kombinert kommunal voksenopplæring og flyktningtjeneste. Vi tilbyr introduksjonsprogram for voksne flyktninger, norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne. I dag er det ca. 350 deltakere/elever i opplæring. Ledelsen består av enhetsleder og tre avdelingsledere.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ungdomstrinn
 • God kjennskap til opplæringsloven og læreplan for norsk grunnskole
 • Kjennskap til introduksjonsloven
 • Praksis fra arbeid med innvandrere og flyktninger er ønskelig
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Det er tillagt undervisning til stillingen

Arbeidsoppgaver

 • Fag- og personalansvar for avdelingen
 • Pedagogisk og didaktisk ledelse
 • Deltaker-/elevsaker
 • Administrative oppgaver
 • Fellesoppgaver etter fordeling
 • Utvikling av enheten, ledergruppa og avdelingen

Personlige egenskaper

 • Være relasjonsbygger opp mot deltakere og medarbeidere
 • Være aktiv i enhetens ledergruppe ved å vise initiativ, engasjement, samarbeidsevne og beslutningsdyktighet
 • Være opptatt av god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et spennende, dynamisk arbeidsmiljø og et godt arbeidsfellesskap
 • lønn etter gjeldene regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser i SPK

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

 

SØKNADSFRIST

19. april 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder Læringssenteret
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Kim Ossum

Mobil: 997 53 825

Arbeid: 32 11 79 50

Share This