Spennende jobb som avdelingsleder ved Boligtjenesten!

Vi søker deg med økonomiutdanning og interesse for boligsosialt arbeid. Avdeling for boligtjenesten er en del av Tildelingsenheten i Ringerike og søker ny leder.

Boligtjenesten jobber med tildeling av kommunale boliger og forvalter midler fra Husbanken til blant annet Startlån. I tillegg jobber vi med å utvikle nye konsepter for bosetting. Ringerike kommune deltar i Husbankens By- og tettstedsprogram, som er en nasjonal strategi med mål om at alle skal bo trygt og godt.

Kvalifikasjoner

 • høyskole eller universitetsutdanning, gjerne innen økonomi, eiendomsfag eller boligsosialt arbeid
  (Annen relevant utdanning eller erfaring kan vurderes.)
 • lederutdanning og/eller ledererfaring med personalansvar er en fordel
 • kompetanse eller erfaring i boligforvaltning
 • kompetanse eller erfaring med forvaltning av Husbankens økonomiske virkemidler
 • kjennskap til, og interesse for boligsosialt arbeid
 • erfaring med å jobbe tverrfaglig
 • gode resultater fra gjennomførte prosesser eller prosjekter

Ansvarsområder

Du har ansvaret for den operative driften av avdelingen og skal sørge for god utnyttelse av kommunens boligmasse. I tillegg vil du jobbe med følgende:

 • bidra til samkjørt boligpolitikk mellom nivåene og sektorene
 • samarbeide tett med Boligstiftelsen, Eiendomsforvaltningen og private
 • bistå i samfunnsplanlegging og strategisk boligsosialt arbeid
 • forvalte Husbankens virkemidler
 • innføre bruk av tilvisningsavtaler
 • forvalte og fremskaffe boliger for vanskeligstilte
 • tildele boliger (saksbehandling)
 • startlån og bostøtte
 • inngå kontrakter
 • ansvar for daglig drift av avdelingen (fag, økonomi og personal) etter delegering fra enhetsleder
 • være en del av enhetsleders lederteam og rapportere til enhetsleder ved Tildelingsenheten

Personlige egenskaper

 • ser helheten og virkemidlene i sammenheng med det boligsosiale arbeidet
 • er fleksibel i den daglige arbeidssituasjonen

Som leder er du:

 • initiativrik og løsningsdyktig
 • skaper du gode relasjoner og samarbeid og bygger felles kultur
 • legger til rette for et godt arbeidsmiljø og gode læringsarenaer
 • er du tydelig, strukturert og resultatorientert

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser
 • medlemskap i KLP

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.

Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

SØKNADSFRIST

25. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Tildelingskontoret
Tittel Avdelingsleder
Tiltredelse Etter avtale
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Ingunn Camilla Tangen

Enhetsleder

Mobil 924 84 090

Share This