Hjemmetjenesten Hønefoss søker med dette etter en ny avdelingsleder i 100 % fast stilling.

Arbeidstiden er dagtid, 37,5 timers uke.

Hjemmetjenesten Hønefoss har i løpet av de siste to årene gjennomgått en stor endringsprosess der fokuset har vært kvalitet i tjenestene, bærekraftige arbeidstidsordninger og en styrkning av den faglige kompetansen.

Som avdelingsleder i hjemmetjenesten vil du lede dine kompetente ansatte gjennom spennende oppgaver, samt bidra i videreutvikling av enheten og tilpasse denne til kravene i morgendagens omsorg. Enheten har ansvar for tjenester til hjemmeboende brukere med behov for helse og omsorgstjenester innen rehabilitering, pleie og omsorg, rusarbeid og psykisk helsearbeid.

Vi har et godt arbeidsmiljø, og fokus på at alle ansatte skal ha den kompetansen og tryggheten de trenger for å ivareta beboerne. Avdelingsleder vil ha et særlig ansvar for å følge opp ansatte og daglig drift.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som sykepleier (annen erfaring og kompetanse kan vurderes).
 • Gjerne ha lederutdanning og/eller ledererfaring.
 • Gjerne ha erfaring fra kommunal sektor og kan vise til gode resultater/referanser.
 • Ha kjennskap til og bruker IT i ditt daglige virke.
 • Fordel hvis du har kjennskap til bruk av Gerica som dokumentasjonsverktøy.
 • Ha kjennskap til turnus og arbeidstidsplanlegging.
 • Ha kjennskap til den kommunale tiltakstrappen og gode pasientforløp.
 • Har kjennskap til aktuelt lovverk og statlige føringer.
 • Ha erfaring med økonomistyring.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve lederskap i tråd med kommunens verdigrunnlag.
 • Ha ansvar for daglig drift av avdelingen – fag, økonomi og personal etter delegasjon fra enhetsleder.
 • Bidra til å sikre optimal drift og resultatoppnåelse for enheten.
 • Bidra til god tjenesteflyt og samhandling internt i enheten og med eksterne aktører.
 • Avdelingsleder rapportere til enhetsleder, er en del av enhetsleders lederteam og er bindeledd mellom enhetsleder og medarbeiderne.
 • Alle avdelingsledere med likelydende delegerte arbeidsoppgaver, må påregne seg å bistå avdelinger og enheter ved behov.

Personlige egenskaper

 • Ha gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Ha helhetsforståelse for helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune.
 • Like utfordringer og tidvis med høyt tempo.
 • Strukturert, systematisk og resultatorientert og ha evne til helhetstenkning.
 • Glad i å lede andre mennesker og ha evne til å gi og ta ansvar.
 • Like å jobbe i team og ønske å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • gunstige pensjonsbetingelser

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

20. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Audun Løvstad

Mobil: 452 52 924

Share This