Helsetjenesten ved Hvalsmoen transittmottak søker avdelingsleder i 100 % stilling.

Transittmottaket ligger i Ringerike kommune og driftes av HERO. Helseavdelingen driftes av Ringerike kommune. Mottaket har pr i dag 350 plasser. Arbeidstiden er dagtid, hvor arbeidsoppgavene fordeles mellom avdelingslederoppgaver og ordinære sykepleieroppgaver. Ansvarsområdene vil avklares ved delegasjon fra enhetsleder.

Stillingens formål og hovedoppgaver er å:

 • utøve lederskap i tråd med kommunens verdigrunnlag – tydelig, ærlig og løsningsvillig
 • ha ansvar for daglig drift av avdelingen (fag, økonomi og personal) etter delegasjon fra enhetsleder
 • bidra til å sikre optimal drift og resultatoppnåelse for enheten
 • bidra til god tjenesteflyt og samhandling internt i enheten og med eksterne aktører
 • bidra i videreutviklingen av fag, kvalitet og profesjonalitet i tjenesten samt implementering av nye prosedyrer, arbeidsmåter og systemer
 • ha ansvar for at personalet arbeider i samsvar med lover, forskrifter, regler og vedtak
 • benytte handlingsrommet innenfor gitte rammer for å utvikle avdelingen i henhold til kommunens handlingsprogram
 • rapportere til enhetsleder, er en del av enhetens lederteam og er bindeleddet videre til dine medarbeiderne
 • representere enhetsleder i de organ/nettverk/møter som til enhver tid delegeres

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Det er ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring med personalansvar
 • Utdanning innenfor psykiatri vil bli vektlagt
 • Kjennskap til aktuelt lovverk og statlige føringer
 • Du har evne til å samhandle med flere etater i et komplekst fagfelt
 • Det er en fordel om du har kjennskap til asylsøkerfeltet, herunder asylsøkerprosessen
 • Du har erfaring med og interesse for TB arbeid, smittevern og migrasjonshelse
 • Det er ønskelig med kjennskap til kommunal tjenesteyting og samhandling

Personlige egenskaper

Du har gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kan kommunisere på engelsk.
Du er endringsvillig og liker utfordringer med høyt tempo.
Du er strukturert, systematisk og resultatorientert og har evne til helhetstenkning.
Du er glad i å lede andre mennesker og har evne til å gi og ta ansvar.
Du må kunne samarbeide i team med lege, helsesøster, sykepleier og helsesekretær.
Du har helhetsforståelse for helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune.

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere.
Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • lønn etter gjeldende regelverk.
 • medlemskap i KLP
 • lederopplæringsprogram

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.
Før tiltredelse må det leveres gyldig politiattest i henhold til Lov om helsepersonell; § 20A og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du/

SØKNADSFRIST

8. juni 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder
Tiltredelse Etter avtale
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Vigdis Bjerke Jægersborg
Enhetsleder
Mobil: 922 43 610

Share This