100 % fast stilling med ansvar for rådgivning og/eller spesialundervisning.

Haugsbygd ungdomsskole er en forsterket skole. Vi har en egen enhet tilpasset elever i Ringeriksskolen som har behov for et eget ungdomsskoleløp.

Skolen har i dag 216 elever fordelt på tre trinn og 8 klasser. Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere. Avdelingsledere har ansvar for hvert sitt årstrinn i tillegg til at fellesoppgaver blir fordelt ut fra samlet kompetanse i ledergruppa.

Kvalifikasjoner

Det kreves godkjent undervisningskompetanse og praksis fra skoleverket.
Lederutdanning er ikke et krav, men det er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Fag- og personalansvar for en avdeling
 • Administrative oppgaver i avdelingen
 • Fellesoppgaver etter fordeling
 • Stillingen er tillagt undervisning

Personlige egenskaper

 • Du er en aktiv deltaker i skolens ledergruppe gjennom å vise initiativ, engasjement, samarbeidsevne og
  beslutningsdyktighet
 • Du er opptatt av pedagogisk og faglig utvikling, samt bruk og utvikling av IKT (Google) i skolen
 • Du er opptatt av god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsfellesskap
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelser med medlemskap i SPK

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

15. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder Haugsbygd ungdomsskole
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Linn Skjønnhaug Forbord

Mobil: 997 46 292

Arbeid: 32 13 34 70

Share This