Er du interessert i å lede og utvikle arbeid med spesielle tiltak for barn og unge?
Da bør du søke på denne stillingen!

Vi søker etter avdelingsleder i 100 % fast stilling ved Austjord Behandlingssenter, Spesielle tiltak til barn og unge.

Stillingen er delt mellom to enheter. Den ene er lokalisert til Austjord hvor det driftes integrert opplæring- og avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn og unge. Den andre enheten drifter et helhetlig tiltak rundt et barn hvor tjenesten i all hovedsak er lagt til brukers hjem.

Kvalifikasjoner

 • offentlig godkjent sykepleier
 • erfaring eller interesse for barn og unge med spesielle behov
 • kjennskap til turnus og arbeidstidsplanlegging er ønskelig
 • lederutdanning og/eller ledererfaring med personalansvar er en fordel
 • kjennskap til opplæringsloven og helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 er ønskelig
 • god norsk fremstillingsevne både skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for daglig drift av avdelingen (fag, økonomi og personal) etter delegering fra enhetsleder
 • sørge for god tjenesteflyt og samhandling internt i enheten og med eksterne aktører
 • bidra til å videreutvikle lederteamet i egen enhet
 • fellesoppgaver etter fordeling

Personlige egenskaper

 • positiv, serviceinnstilt og tør å by på deg selv
 • liker utfordringer og er endringsvillig
 • bidrar til et positivt arbeidsmiljø, har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø som er i utvikling.
 • Et miljø der omsorg, trygghet, glede og utvikling av kompetanse er viktig.
 • En kreativ enhet hvor vi arbeider for at respekt, romslighet og humor er tilstede.
 • Enheter som består av dyktige medarbeidere som er interesserte i å videreutvikle enheten.
 • Lyse og trivelige lokaler med et flott uteområde. Lønn etter avtale.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

26. juni 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune, Austjord avlastning E
Tittel Avdelingsleder
Varighet Fast dagtid
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Signe Maurtvedt
Enhetsleder

Telefon 958 99 246

Share This