Vi søker etter en synlig, tydelig og nytenkende avdelingsleder for areal- og byplankontoret.

Areal - og byplankontoret har ansvar for samfunnsplanlegging, arealplanleggingen og byutvikling. Gjennom overordnede strategier for byutvikling, areal- og transportplanlegging, og mer avgrensede reguleringsplaner, er vi i førersete for hvordan Ringerike og Hønefoss skal utvikles til det beste for den enkelte og samfunnet.

Hovedansvarsområder:

Som avdelingsleder får du ansvar for å sikre en helhetlig ledelse, slik at areal- og byplankontoret blir drevet på en effektiv og innovativ måte. Du har ansvar for samfunnsplanlegging, arealplanleggingen og byutvikling i Ringerike. Videre skal du sørge for at avdelingen er godt koordinert og samordnet med de andre tjenesteområdene i kommunen. Leder har personalansvar og faglig ansvar for kontoret. Du skal jobbe for å få til gode møteplasser og koordinerte planprosesser, og for å kunne møte eksterne aktører på en samordnet, profesjonell og proaktiv måte.

Øvrige ansvarsområder:

 • bidra til gode by- og samfunnsutviklingsprosesser og legge til rette for medvirkning og dialog
 • være kontaktpunkt mot eksterne parter og tilrettelegge for god og samordnet dialog
 • bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter, tiltakshavere og samfunnet for øvrig
 • videreutvikle og samordne arbeidet i avdelingen og bidra til forbedring, forenkling og innovasjon
 • bidra til at avdelingen er åpen, proaktiv og løsningsorientert
 • være ansvarlig for planforvaltning, god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 • god kunnskap om aktuelt lovverk
 • ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet
 • god til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk
 • god økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • synlig og tydelig leder
 • engasjert og utadvendt, med gode evner til å kommunisere og involvere
 • evner å tenke helhetlig og overordnet
 • utviklings- og resultatorientert og evne til å lede under endring
 • ambisiøs, målbevisst, strukturert og serviceinnstilt
 • forstår premissene for ledelse i en politisk styrt organisasjon

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Miljø- og arealenheten består av 43 årsverk og er organisert under sektor samfunn. Enheten har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, miljøvern, oppmåling og landbruk. På areal- og byplankontoret er vi 12 personer som jobber som arealplanleggere og planforvalter/konstruktører.

Avdelingsleder for areal- og byplankontoret rapporterer til enhetsleder for miljø- og arealforvaltning. Organiseringen er under vurdering.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Elektronisk søknad skal benyttes. Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål, disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: www.ringeriksjobb.no/slik-søker-du

SØKNADSFRIST

15. august 2017

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Avdelingsleder
Tiltredelse Snarest
Varighet Fast
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Heidi Skagnæs
Enhetsleder
Mobil 409 17 841

Gunn Edvardsen
Kommunalsjef Samfunn
Mobil 934 07 021

Share This