For å utnytte det store potensialet regionen står foran, etablerer Ringerike kommune nå en ny avdeling for strategi og utvikling. Avdelingens hovedoppgave blir å initiere, utarbeide og følge opp det strategiske utviklingsarbeidet. Videre skal avdelingen følge opp prosesser og fremdrift i forhold til vekst og utvikling. Avdeling for strategi og utvikling skal være fullt operativ fra 1. juli 2018. Avdelingen vil bli ledet av assisterende rådmann, som dermed vil ha en rolle som strategisk utviklingsansvarlig i kommunen.

For å lede denne satsingen opprettes nå ny stilling som assisterende rådmann.

Opprettelse av Avdeling for strategi og utvikling er et strategisk grep for å styrke arbeidet med økt vekst i Ringerike kommune. Økt oppmerksomhet og kapasitet til å følge opp kommunale strategier, befolkningsvekst og næringsutvikling er nødvendig. Kommunen vil i forbindelse med bygging av ny bane og vei ha en offensiv holdning til befolknings- og næringsvekst. Dette for å øke samfunnsøkonomien i de investeringer som ny bane og vei representerer. Økt miljøfokus er også et viktig mål.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen relevant fagområde
 • Erfaring fra ledende stilling innen relevant fagområde i offentlig eller privat virksomhet
 • Bakgrunn fra relevante fagområder
 • En fordel med erfaring fra eller kjennskap til offentlig sektor/offentlige prosesser
 • Bør ha erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Bør ha erfaring fra arbeid med større prosjekter, gjerne innen utvikling, utbygging e.l.
 • God økonomiforståelse

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av avdelingen
 • Utøve rollen som samfunnsutvikler og tilrettelegger – både som initiativtaker og koordinator, men også i form av operativ faglig deltakelse
 • Legge til rette for økt effektivitet og bedre økonomisk styring
 • Fungere som stedfortreder for rådmann
 • Initiativtaker, leder, pådriver, koordinator og aktiv bidragsyter inn i strategiske prosesser og planarbeid
 • Ha løpende dialog og ta ansvar for informasjon, medvirkning og prosesser til formannskapet og kommunestyret
 • Bygge en kultur i avdelingen som er i tråd med kommunens mål og planer
 • Være en diskusjonspartner i Rådmannen ledergruppe

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og lederferdigheter vil bli tillagt stor vekt i vurderingen
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter er nødvendig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En pådriverrolle i en kommune med ambisjoner om å være en ledende utviklingsaktør
 • En sentral stilling som inngår i rådmannens toppledergruppe
 • En dynamisk og fremtidsrettet stilling i form av å være kommunens utviklingsansvarlig
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Øvrig

Alle henvendelser om stillingen rettes til Skagerak Consultings rådgivere.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

SØKNADSFRIST

14. mars 2018

FAKTA OM STILLINGEN
Arbeidssted Ringerike kommune
Tittel Assisterende rådmann
Tiltredelse Etter avtale
SPØRSMÅL OM STILLINGEN

Jan Sebjørnsen Storstein

Mobil: (+47) 950 09 444

Tom R. Gogstad

Mobil: (+47) 951 75 241

Trude Bredal Steinmo

Mobil: (+47) 906 05 960

Share This